Wennerth Wood Trading er medlem af Dansk Træforening og efterlever derfor naturligvis også forenings code of conduct. 

 
Læs evt. mere om foreningen på:  http://dktimber.dk/ DTF-CoC