PEFC 

pefc label pefc09 31 085 pefc promotingEr en nonprofitorganitation, der søger at fremme dokumenteret bæredygtigt sovdrift. Derudover ønsker PEFC at sikre, at alle produkter fra skoven er produceret med respekt for både miljø og de sociale samt økonomiske interesser. I praksis betyder det, at træ med en PEFC-certificering kommer fra bæredygtigt skovbrug med hensyntagen til miljø, dyre- og planteliv og ikke mindst sociale hensyn i forhold til de mennesker der arbejder eller bor i skoven.

Se Wennerth Woods PEFC Certifikat her

  

Forest Stewardship Council® (FSC)

fsc wwt logo

FSC® (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Dette sker blandt andet med udgangspunkt i følgende principper:

  • Der fældes ikke mere træ end skovene kan nå at reproducere
  • Truede træsorter og udsatte områder bevares
  • Vandløb, jordbund og sårbare økosystemer beskyttes
  • Dyr og planteliv beskyttes
  • Arbejderne får ordentlig løn, uddannelse og adgang til sikkerhedsudstyr
  • Oprindelige folks rettigheder til skovene respekteres

FSC-mærket er en garanti for, at certificerede skove bliver drevet bæredygtigt, hvilket blandt andet medfører at træerne fældes på en skånsom måde og over et bredt område, så skovdækket er nogenlunde konstant. FSC er den eneste globale mærkningsordning, der har bred opbakning fra bl.a. WWF, Greenpeace og Verdens Skove.

Standarden for FSC findes på FSC's hjemmeside

Se Wennerth Woods FSC certifikat her