PEFCTM

pefc logo wwtFor langt de fleste skovejere er en bæredygtig drift af skovene en selvfølgelighed. Samfundet stiller dog i stigende grad krav til forvaltning af naturressourcerne i skovene.

Med en PEFC certificering af skovdriften er det muligt at dokumentere, hvordan skoven drives.

Se Wennerth Woods PEFC Certifikat her

 

 

Forest Stewardship Council® (FSC)

fsc wwt logo

FSC® (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Dette sker blandt andet med udgangspunkt i følgende principper:

  • Der fældes ikke mere træ end skovene kan nå at reproducere
  • Truede træsorter og udsatte områder bevares
  • Vandløb, jordbund og sårbare økosystemer beskyttes
  • Dyr og planteliv beskyttes
  • Arbejderne får ordentlig løn, uddannelse og adgang til sikkerhedsudstyr
  • Oprindelige folks rettigheder til skovene respekteres

FSC-mærket er en garanti for, at certificerede skove bliver drevet bæredygtigt, hvilket blandt andet medfører at træerne fældes på en skånsom måde og over et bredt område, så skovdækket er nogenlunde konstant. FSC er den eneste globale mærkningsordning, der har bred opbakning fra bl.a. WWF, Greenpeace og Verdens Skove.

Standarden for FSC findes på FSC's hjemmeside

Se Wennerth Woods FSC certifikat her